Đường đến cục gạch cafe

79 Phan Kế Bính, Đa kao, Quận 1, Sài Gòn, Việt Nam

ĐT: (84.8) 39 110 120 // (84) 01 658 10 10 10

Giờ mở cửa: 7AM - khuya

Dat-Ban-Truoc 79 Back