NƯỚC UỐNG

01. Trà gừng

02. Trà a-ti-sô

03. Trà lip-ton nóng/đá

04. Trà lip-ton sữa đá

05. Nước chanh tươi

06. Nước đậu đen rang

07. Nước gạo rang

08. Dừa tươi

09. Sô đa chanh đường

10. Nước suối có gas chanh đường