SINH TỐ

01. Sinh tố dừa

02. Sinh tố cam

03. Sinh tố cà-rốt

04. Sinh tố cà chua

05. Sinh tố chanh dây

06. Sinh tố cà-phê

07. Sinh tố tổng hợp tự chọn từ các loại trái cây trên